Ansatte

Trygve Moltenow Pædagog & Leder

Trygve Moltenow

Trygve Moltenow er oprindeligt uddannet blikkenslager, pædagog og psykoterapeut.

Trygve har mangeartede erfaringer inden for specialområdet, bla. med sentudviklede, autister, udviklingshæmmede med psykiatrisk overbygning og marginaliserede unge på døgninstitution med mangeartede problematikker eks. meget udaggerende unge, seksuelt krænkede, unge med psykiatriske overbygninger, suicidaltruede, mm.

Han har været pædagog på en del døgninstitutioner som eks. Fårupgård, Enghuset mm. og arbejdet med misbrugsbehandling og været gademedarbejder (SKP), hvor han fungerede som opsøgende støtte kontaktperson for de mest udsatte stofmisbrugere i Odense og han har derefter arbejdet på sikret institution (Egely) for unge under 18 år.

Trygve har været afdelingsleder for Flydedokken, som et bo og kontaktcenter for voksne psykisk syge og aktive misbrugere.

Trygve har div. Kurser og uddannelser: FAB´s misbrugsuddannelse (bla. indeholdende de systemiske og psykodynamiske teorier), kognitiv terapi, NADA, Div. interne kurser i Objektrelationsteorien, mm. Samt mellemleder uddannelse i Vejle Amt.

Trygve har tidligere i 2 år arbejdet hjemme sammen med Helle, hvor de har haft et plejebarn og en parallel anbringelse af en mor og hendes barn.

Trygve startede opholdsstedet Øster gl. Skole sammen med Helle i 2008, og er leder/forstander af opholdsstedet.

Trygve er uddannet psykoterapeut (også på UPS) og har enkelte klienter i psykoterapi alt efter hvor meget tid der er til det.

Helle Moltenow Pædagog, psykoterapeut og leder

Helle Moltenow

Helle Bijl Moltenow er uddannet pædagog og psykoterapeut.

Hun har tidligere arbejdet i vuggestue og på fritidshjem.

Helle har desuden arbejdet som hjemmevejleder for sentudviklede hvor hun støttede brugere i eget hjem med de daglige gøremål og personlige problematikker.

Derefter har hun arbejdet i skole, som pædagog både i klassesammenhæng og i SFO, hvor hun bla. har været pædagogisk leder. (ud over det pædagogiske og ledelsesmæssige arbejde havde hun ansvaret for og udviklingen af samarbejdet mellem pædagoger og lærer).

Helle har bla. arbejdet som pædagog på Udby Behandlingshjem og på Frørupskolen, som er en behandlingsinstitution for omsorgssvigtede og tidligt skadet piger fra 12 til 23 år.

Hun har arbejdet på Kastaniely som er en specialinstitution for unge med psykiske og/eller psykiatriske problemer. Efter en årrække som pædagog blev hun afdelingsleder. Herfra har hun bla. Kursus i samtaler med børn og unge på døgninstitution.

Helle har i 2 år arbejdet hjemme sammen med Trygve, hvor de har haft et plejebarn og en parallel anbringelse af en mor og hendes barn.

I 2008 lavede Helle sammen med Trygve opholdsstedet Øster Gl. Skole, hvor hun nu er leder.

Helle er uddannet psykoterapeut på Uddannelsescenter for psykoterapi og selvudvikling hvor hun er gæstelærer. Helle er samtidig aktiv med eksterne klienter, hvor hun laver individuel terapi og også arbejder med imago terapi (parterapi) er under fortsat uddannelse hos Dr. Davanloo i Canada (ISTDP- korttidsterapi) og er en aktiv del af Dansk Davanloo institut.

Helle er også uddannet kropsterapeut på Totum Uddannelsescenter og i Kranio Sakral behandlingsmetoden.

Lotte Rasmussen - Pædagog

Lotte

Lotte er uddannet pædagog og psykoterapeut, og har arbejdet med børn og unge i over 20 år.

Lottes erfaringer er overvejende inden for "normalområdet", specielt i fritids-, og ungdomsklubber, men hun har også erfaringer som vikaransat på døgninstitution. Lotte er meget kreativ og iderig, og har nogle faste holdninger om sundhed og mad, som vi er igang med at implamentere her på Øster Gl. Skole.

Lotte har flere faglige kurser, bla. "Phønix 2", hun har gennemført terapeut uddannelsen på "udviklingscenter for psykoterapi og selvudvikling".

Lotte har været ansat siden 2009. Lotte er også uddannet kropsterapeut på Totum Uddannelsescenter og i kranio Sakral behandlingsmetoden.

Chenette Jensen - Pædagog

Chenette

Chenette er uddannet pædagog og har 18 års erfaring inden for normalområdet i skole og SFO. Hun har i 3 år været støttepædagog for 6 til 13 årige børn og har været fodbold træner for 9 til 14 årige piger i mere end 6 år. Chenette blev ansat på Øster Gl. Skole i 2017 og har grundmodulet på Uddannelsescenter for Psykoterapi og Selvudvikling (UPS).

Bjarke - Pædagog

Bjarke

Bjarke har mange års erfaring med børn og unge, bla. fra "Børnehusene" i Faaborg Midtfyn Kommune. Bjarke har været projektkoordinator og værkstedsassistent for udviklingshæmmede bl.a. på "Lindebjerg" her på Fyn. Inden for normalområdet har Bjarke i flere år været konstitueret pædagog (børnehave og SFO). Bjarke er også professionel musiker, foredragsholder og ekstern konsulent på SOSU-Fyn.

Bjarke har været ansat siden 2013 og har de 2 første år på UPS (Uddannelsescenter for selvudvikling og psykoterapi).

Benny - Pædagogmedhjælper

Benny

Benny er pædagogmedhjælper.

Ronar - Pædagog

Ronar

Ronar er pædagogmedhjælper.

Ronar har gennemført Grundmodulet på Uddannelsescenter for selvudvikling og Psykoterapi.

Inge - Pædagog

Inge

Inge er uddannet pædagog og Marte Meo terapeut.

Inge har mange års erfaring inden for normal området. Hun har tidligere været pædagogisk konsulent inden for både normalområdet og special området. og har været leder af børneområdet i Billund kommune. Inge står for botrænings og udslusningsafdelingen og er støtte kontaktperson for de unge der er flyttet i egen bolig.

Luna2 - Pædagog

Luna

Luna er uddannet pædagog.

Luna er igang med Grundmodulet på Uddannelsescenter for selvudvikling og Psykoterapi.

Kristoffer - Pædagog

Kristoffer

Kristoffer er pædagogmedhjælper.

Kristoffer har gennemført Grundmodulet på Uddannelsescenter for selvudvikling og Psykoterapi.

Amed - Pædagog

Amed

Amed er uddannet pædagog.

Han er ansat som afdelingsleder, og har afsluttet sit grundkursus på UPS.

Stine2 - Pædagog

Stine

Stine er uddannet pædagog.

Stine er igang med Grundmodulet på Uddannelsescenter for selvudvikling og Psykoterapi.

Nicolai - Pædagogmedhjælper

Nicolai

Nicolai er Pædagogmedhjælper.

Patrick - Socialrådgiver

Patrick

Patrick er socialrådgiver.