OpholdsstedFyn

Øster Gl. Skole

Målgruppe

De unge kan være kendetegnede ved flere af følgende forhold:

- Sociale,- adfærds, – og følelsesmæssige vanskeligheder.

- Har svært ved at aflæse kropssprog og sociale ”spilleregler”.

- Har haft svært ved at fungere i forhold til skole, forældre og kammerater.

- Har oplevet svigt, selvskadende adfærd.

- Har brug for at være på et opholdssted med et familiært og socialpædagogisk indhold.

- Har manglende tillid til voksne.

- Manglende tillid til sig selv, lavt selvværd.

- For tidlig ”voksen”.

Til børnene og de unge

Her på Øster Gl. Skole har vi et sammenhold og en måde at være sammen på, hvor vi respekterer hinanden, lytter på hinanden og hjælper hinanden. Vi får alle lov til at være som vi er (både voksne og børn), med hver vores særheder, besværligheder og fejl. Her må man godt være vred, ked af det, glad og hvordan man ellers kan have det, alligevel er vi ordenlige over for hinanden og når vi alligevel kommer til at være urimelige, så snakker vi om det og øver os på ikke at lave de samme fejl igen og igen. Vi hygger os sammen om aftenen og i weekenderne. Vi hygger og spiller eller laver bål om aftenen, spiller fodboldgolf, kører på mountainbikes, får besøg af vennerne eller kæresten eller måske bare slapper af.

Ansatte

Til sagsbehandlere

Nyheder/Pladser

Vi har en ledig plads på Prinsevej for en ung/barn mellem 6 og 15 år. Vi har en ledig plads for unge mellem 15 og 23 år på ungeafdelingen.

Udslusning

Der laves en individuel vurdering i samarbejde med den unge, forældrene, opholdsstedet og sagsbehandleren. Inden udslusningsfasen starter laves en samlet vurdering omkring hvordan den unge kan klare nedenstående områder:

- Ansvarlighed/modenhed. At kunne tage vare på sig selv.

- Tøjvask, hygiejne, indkøb, madlavning, rengøring, pleje af sig selv.

- At lave et budget og holde det.

- Sociale kompetencer, et netværk, at man kan fungere sammen med andre.

- Uddannelse/skole/beskæftigelse