Om os

Opholdsstedfyn (Fonden Øster Gl. Skole) afdeling "prinsevej" er et socialpædagogisk Opholdssted for 5 unge i alderen 6-18 år, med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder. I praksis er det de ”små” fra 6 til 15 år der bor på Prinsevej, hvormed de efter det 16 år påregnes at flytte på Ungeafdelingen.

Opholdsstedet ligger i en gammel skole fra år 1900 og trods navnet har vi ikke intern skole, men vi bruger en bred vifte af lokale folkeskoler, privatskoler, specialskoler og erhvervsskoler til vores børn. Børnene/de unge på opholdsstedfyn/Øster Gl. Skole er kendetegnende ved at have brug for og profiterer af den høje faglige og professionelle tilgang, blandet med det nære familiære miljø, som vi har.

Lederparet Trygve og Helle bor på stedet.

Vi arbejder socialpædagogisk ud fra en Psykodynamisk referenceramme, hvor vi ud over relationsarbejdet med samtaler, miljøterapeutiske tiltag, psykoedukation, mm. også har meget fokus på det kropslige, via. bevægelse, pædagogisk massage og kropsterapi.

På opholdsstedfyn/Øster Gl. Skole er det at udvikle sit selvværd og sin selvfølelse og at have en godbarndom, i højsædet. Vi tager "barnets reform" alvorligt og gør alt hvad vi kan for at børnene/de unge har de samme vilkår som alle andre børn i Danmark. Selvom vi efterhånden har udviddet (medungeafdelingen og udslusningsafdelingen) og dermed er blevet en ganske stor familie, så bliver børnene/de unge set og hørt, og taget alvorligt. Vi støtter op om kammeratskaber, fritidsinterresser, skole og familie.. og så arbejder vi individuelt med den enkeltes problematikker.

Alle personaler kommer på efteruddannelse og skal arbejde med sig selv i terapi og supervision, således at de kan tage ansvar for egen andel af relationen med de unge. Baggrunden for denne mådeat arbejde på, er at uanset hvor dygtig en pædagog man er, så kan man ikke kan rumme eller forstå/se andre, de steder man ikke kan rumme eller forstå/se sig selv, hvormed man på de punkter nemt bliver uempatisk og ex. grænseløs eller regid og får trang til at lave de andre om, lave regler, el.lign. Hvormed det kommer til at handle om den voksne, i stedet for at barnet/den unge bliver mødt som det har behov for.

Når vi arbejder med os selv og bliver bevidste om egne "sorte huller" (besværligheder, reaktionsmåder, mm), så kan vi lave om på dem og dermed møde børnene/de unge med empati der også, og børnene/de unge lærer dermed også nye måder at være sammen på, nye måder at tackle problemer på og de oplever at blive set, respekteret og forstået!

Vores store fokus på at personalet skal på terapeutisk efteruddannelse og får supervision, er i gruppeterapi og egenterapi, mm. gør at vi er istand til at møde børnene i praksis som beskrevet her over, og det er også beggrunden for at vi kan arbejde med de unge vi gør, uden at gøre brug af magtanvendelser (vi har gennemsnitlig mellem 0 og 1 magtanvendelse om året, på alle tre afdelinger til sammen).

Vi arbejder meget med indre styrring og med at give ansvar (og frihed) i forhold til den enkeltes kompetencer, hvormed vi i praksis ser børnene/de unge være medspillere, hvor de ikke er i opposition til de voksne, tværtimod ser vi at de bidrager positivt til at holde fast i og udvikle vores nære og familiære kultur og miljø. Indrestyrringen gør også at vores Børns adfærd uden for opholdsstedet er meget lig den vi ser i dagligdagen under de trygge rammer

Børnene/de unge oplever selv at de har det godt her, hvormed vi heller ikke har den slags problemersom nogle andre steder har, med at de unge ikke vil være der, stikker af, er ligeglade med de andre børn eller med de voksne, osv

Øster Gl. Skole "ungeafdelingen" på sommersgyden er for 6 unge i 15-18 år, med mulighed for forlængelse til det 23 år.De unge på ungeafdelingen er kendetegnende ved at have brug for og profiterer af den høje faglige og professionelle tilgang, blandet med det nære familliære miljø, men hvor der specielt arbejdes på, at gøre de unge endnu mere selvstændige og klar til at kunne klare alle de udfordringer der kommer når de skal kunne stå på egne ben. På ungeafdelingen er der rum og plads til at være ung, samt støtte og hjælp fra empatiske og tydelige voksne, til den adskillelse og identitetsdannelse, som de skal gennemleve årene fremefter.

Vores "botrænings og udslusningafdeling "der er en seperat lejlighed på sommersgyden, med plads til 2 unge fra ca. det 17 år. I uslusningsafdelingen, er der en differentieret pris, alt efter den unges behov

Botrænings og udslusningafdelingen er hvor de unge kan øve sig i at bo i egen lejlighed, styre deresøkonomi, selv købe ind og lave mad, selv bestemme over det meste, osv.Det er personalet der kommer på besøg efter aftale.Det er også en mulighed for at afprøve og vurdere om den unge har brug for støtte ud over det 18 år,og i så fald hvilken og hvor meget. Der er døgnet rundt voksne (på ungeafdelingen lige rundt om hjørnet i samme hus, samt nattevagt) som den unge på Botrænings og udslusningsafdelingen kan få kontakt med

På alle afdelinger laver vi socialpædagogisk behandling, kropsterapi, mm. med udgangspunkt i de pædagogiske og psykodynamiske teorier.Når de unge er klar til det, bliver der lavet psykoedukation og anden undervisning. I samarbejde med sagsbehandlere og den unge, bruges eksterne terapeuter og psykologer, når de er klar til at gå i terapi, og når det vurderes at de kan profitere af det.