Udslusning

Der laves en individuel vurdering i samarbejde med den unge, forældrene, opholdsstedet og sagsbehandleren. Inden udslusningsfasen starter laves en samlet vurdering omkring hvordan den unge kan klare nedenstående områder:

- Ansvarlighed/modenhed. At kunne tage vare på sig selv.

- Tøjvask, hygiejne, indkøb, madlavning, rengøring, pleje af sig selv.

- At lave et budget og holde det.

- Sociale kompetencer, et netværk, at man kan fungere sammen med andre.

- Uddannelse/skole/beskæftigelse

Der bliver lavet en udslusningsplan i samarbejde med den unge, hvor aftaler mht. hvordan den unge kan klare sin dagligdag bliver drøftet og skrevet ned. Sideløbende kan der i samarbejde med anbringelses kommunen findes en passende bolig til den unge, enten i lokalområdet eller i hjemkommunen, alt efter hvad den unge ønsker og har af behov.

Vi har lavet en selvstændig udslusningslejlighed, hvor de unge der har brug for det, får muligheden for at øve at bo selvstændigt i nærheden af os og hvor der er nattevagt, mm.

Efterværn

Der kan udarbejdes en efterværns plan over hvordan fremtiden for den unge skal tilrettelægges og hvad der er brug for af støtteforanstaltninger:

- Andre professionelle, psykolog, rådgiver, sagsbehandler.

- Uddannelse og arbejde, højskole, produktionsskole, læreplads, mm.

- Evt. fremtidig kontakt til opholdsstedet.

- Evt. støtte- kontakt funktion fra opholdsstedet, når den unge flytter.

- En årlig gensynsdag, hvor alle tidligere beboere og ansatte inviteres.